National selvstændighed og uafhængighed, postkolonialisme